Zaprawianie materiału siewnego
Intencją niniejszego dokumentu jest przedstawienie rekomendacji mających na celu zmniejszenie zagrożeń dla środowiska związanych z pyleniem zaprawionych nasion.
Produkty Syngenta składają się z wielu komponentów, które są równie ważne jak zawartość substancji aktywnej.
  • Substancja / substancje aktywne
  • Substancja zmniejszająca napięcie powierzchniowe 
  • Substancja zapobiegająca zamarzaniu produktów
Nasiona są chronione zaprawą nasienną. 
Aby korzystać z nich w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla ciebie i środowiska, zachowaj poniższe środki ostrożności...