Transport    Magazynowanie    Kalibracja opryskiwacza

Przy zakupie środków bardzo toksycznych i toksycznych dla ludzi wymagane jest świadectwo ukończenia specjalnego szkolenia, wydanego przez jednostkę szkoleniową działającą z upoważnienia Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa. Świadectwo to ważne jest przez 5 lat od daty ukończenia szkolenia.

 

Skuteczność wykonania zabiegu środkami ochrony roślin wymaga posiadania zapasu niezbędnej ilości preparatu, który powinien być w zasięgu rolnika. Konieczność przechowywania środków ochrony roślin skłania do wydzielenia odpowiedniego do tego celu miejsca.

 

Kalibracja opryskiwacza polega na ustaleniu jego parametrów roboczych (rodzaj rozpylaczy, ciśnienie i prędkość robocza), które zapewnią równomierne naniesienie zalecanej dawki preparatu na rośliny lub glebę z uwzględnieniem cech roślin jak również warunków wykonania zabiegu. 

 
 
 Odzież ochronna    Stosowanie ś.o.r.    Dobre wzory i przykłady

Podczas przygotowania cieczy roboczej i stosowania środków ochrony roślin należy bezwzględnie używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej (kombinezon ochronny, nakrycie głowy, rękawice, buty gumowe, maska/półmaska, okulary-gogle, ochrony twarzy). Wszystkie te środki muszą być certyfikowane.

 

Przed wykonaniem zabiegu ochrony należy:
-zapoznać się z etykietą wybranego do zastosowania preparatu, (więcej informacji w zakładce Etykieta)
- wyposażyć się i założyć odpowiednie ochrony indywidualne,
- sprawdzić pod względem technicznym i funkcjonalnym sprzęt do wykonania zabiegu, 

 

 

Motyw przewodni akcji promocyjnej Wielkie Manewry Polowe prowadzonej w roku 2005 oraz kontynuowanej również w roku bieżącym, jest dobrym pretekstem do rozpoczęcia dyskusji nt. zasad bezpiecznej pracy z środkami ochrony roślin.