Transport

Transport

Zaplanuj transport środków ochrony roślin z myślą o jakości towarów oraz bezpieczeństwie dla ludzi środowiska

 • Jeśli to możliwe korzystaj z usług przewozowych swojego dostawcy
 • Dostosuj wielkość i rodzaj środka transportu do ilości przewożonych preparatów
 • Transportuj środki ochrony roślin w pojemnikach lub przestrzeni towarowej umożliwiającej powstrzymanie i zebranie ewentualnych wycieków lub rozproszeń
 • Nie przewoź ludzi, zwierząt lub innych artykułów razem ze środkami ochrony roślin

Podczas transportu chroń opakowania środków ochrony roślin przed uszkodzeniem oraz przed działaniem czynników atmosferycznych

 

Zadbaj o bezpieczny sposób załadunku i rozładunku

 • Sprawdź czy powierzchnia ładunkowa jest sucha i pobawiona wystających, ostrych elementów
 • Układaj preparaty zamknięciem ku górze, cięższe pod lżejszymi
 • Zapewnij stabilność ładunku
 • Rozładunek zorganizuj w miejscu umożliwiającym zebranie ewentualnych wycieków lub rozproszeń
 • Po wyładunku sprawdź czy w przestrzeni ładunkowej nie ma rozlanych lub rozsypanych preparatów

Bądź przygotowany na sytuacje awaryjne

 • Podczas zbierania rozlanych lub rozsypanych preparatów stosuj odzież ochronną
 • Do zbierania wycieków użyj materiał absorbujący (np. trociny, żwirek silikonowy)
 • Skażony materiał przechowuj w szczelnym pojemniku w magazynie środków ochrony roślin do czasu bezpiecznego zagospodarowania lub utylizacji