Stosowanie ś.o.r.

Przed przystąpieniem do pracy ze środkami ochrony roślin każdorazowo należy zapoznać się z instrukcją jego stosowania i postępować zgodnie z zaleceniami tam zawartymi. Etykieta jest dokumentem, który zawiera ważne informacje dotyczące prawidłowego i bezpiecznego jego stosowania.

Przed wykonaniem zabiegu ochrony należy:
-zapoznać się z etykietą wybranego do zastosowania preparatu, (więcej informacji w zakładce Etykieta)
- wyposażyć się i założyć odpowiednie ochrony indywidualne,
- sprawdzić pod względem technicznym i funkcjonalnym sprzęt do wykonania zabiegu,

SYNGENTA Crop Protection jako wiodący producent preparatów ochrony roślin, w trosce o środowisko naturalne, opracowała i skonstruowała stanowisko do czyszczenia i mycia sprzętu opryskującego typu BIOBED. Pierwszy prototyp stanowiska BIOBED z inicjatywy firmy SYNGENTA zbudowano w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian w Karżniczce k. Słupska w 2002r.

Artykuł z Poradnika Rolniczego na temat Biobed-u, czyli stanowiska do bezpiecznego mycia opryskiwaczy.

Czynnościom związanym ze stosowaniem środków ochrony roślin, w szczególności odmierzaniu preparatów, sporządzaniu cieczy użytkowej oraz napełnianiu i myciu opryskiwacza, towarzyszy bardzo duże ryzyko powstania skażeń miejscowych.

Obecnie stosowane technologie upraw wymagają używania środków ochrony roślin w trakcie wzrostu, po to by zapewnić wysoki plon o dobrej jakości.

Kierując się wspólną troską o środowisko naturalne oraz wypełniając nałożone obowiązki czołowi producenci i importerzy środków ochrony roślin wspólnie stworzyli System Odbioru i Unieszkodliwiania Opakowań po Środkach Ochrony Roślin.

Podczas zabiegów chemicznej ochrony roślin oraz w trakcie czynności związanych z opryskiwaniem część środków trafia do gleby i wraz z wodą przesiąka do jej głębszych warstw. Tempo przesiąkania zależy od właściwości środka chemicznego, rodzaju i wilgotności gleby, jej przepuszczalności i zasobności w materiał organiczny oraz wielkości opadów.

Zamiast skutecznej ochrony wypalone rośliny uprawne. Niestety, takiego działania zakupionych okazjonalnie środków ochrony roślin doświadczyło już wielu rolników. Reklamacja nie zda się na nic. Nie mamy faktury a i obwoźnego handlarza już nie spotkamy. Niestety, rynek fałszywych środków ochrony roślin szacowany jest w Polsce na co najmniej 7%.

Używanie zanieczyszczonego opryskiwacza do różnorodnych zabiegów niesie ryzyko niewłaściwego ich działania, a nawet uszkodzenia chronionych upraw. Można temu zapobiec, myjąc opryskiwacz.

Skuteczność zabiegów ochrony roślin w największym stopniu zależy od tego, w jakich warunkach i czym je się wykonuje. Sytuacji, kiedy rolnik nie jest zadowolony z efektów przeprowadzonych zabiegów ochrony chemicznej plantacji, jest sporo.

Po zakończeniu zabiegu ochronnego trzeba właściwie zagospodarować pozostałą ciecz użytkową oraz dokładnie umyć opryskiwacz. Bardzo ważne jest prawidłowe serwisowanie i przechowywanie opryskiwacza oraz prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów.