Przed wykonaniem zabiegu ochrony należy:
-zapoznać się z etykietą wybranego do zastosowania preparatu, (więcej informacji w zakładce Etykieta)
- wyposażyć się i założyć odpowiednie ochrony indywidualne,
- sprawdzić pod względem technicznym i funkcjonalnym sprzęt do wykonania zabiegu,
Animowana prezentacja z Francji na temat zasad bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin.
Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin podejmuje się różnorodnych zadań i projektów, które budują pozytywny wizerunek środków ochrony roślin. Stowarzyszenie pracuje nad zmianą nastawienia społeczeństwa do środków ochrony roślin.
Inicjatywa bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin pod hasłem "Nie tylko plony potrzebują ochrony" została zapoczątkowana przez Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin w 2008 roku. Celem kampanii jest informowanie oraz podnoszenie świadomości na temat bezpiecznego stosowania środków ochrony roślin wśród wszystkich użytkowników tych produktów.