Stosowanie ubrań roboczych i środków ochrony indywidualnej chroni przed szkodliwym działaniem pestycydów

Pamiętaj – przestrzegaj zapisów etykiety-instrukcji stosowania środka ochrony roślin. Preparat, który zwalcza owady, grzyby, chwasty, bakterie i inne mikroorganizmy może być również szkodliwy dla człowieka, dlatego odzież ochronną i środki ochrony indywidualnej należy stosować do czasu wykonania ostatniej operacji z użyciem preparatu.

Podczas przygotowania cieczy roboczej i stosowania środków ochrony roślin należy bezwzględnie używać odpowiednich środków ochrony indywidualnej (kombinezon ochronny, nakrycie głowy, rękawice, buty gumowe, maska/półmaska, okulary-gogle, ochrony twarzy). Wszystkie te środki muszą być certyfikowane (posiadać trwałe oznakowanie symbolem CE).

Zabiegi ochrony roślin należy wykonywać sprawnym, kalibrowanym sprzętem (więcej informacji w zakładce Kalibracja Opryskiwacza). Ciągnik powinien być wyposażony w kabinę szczelną, ze sprawnie działającą wentylacją. W kabinie powinna znajdować się apteczka, pojemnik z czystą wodą, jednorazowe rękawice nitrylowe i pojemnik na zużyte rękawice.

Przy sporządzaniu cieczy roboczej należy używać: kombinezon ochronny lub fartuch ochronny, rękawice, obuwie ochronne, maskę lub półmaskę z filtrem AP2, nakrycie głowy, ochrony oczu (gogle).

Dla kierowcy opryskiwacza ciągnikowego pracującego ok. 4 h na wolnym powietrzu przy uprawie wysokiej lub operatora opryskiwacza plecakowego pracującego w pomieszczeniu zamkniętym przez ok. 6 h, mającego kontakt z cieczą roboczą zawierającą ok.0,1- 0,2 substancji biologicznie czynnej, sporządzaną przez rozcieńczanie wodą preparatu III klasy toksyczności zaleca się do stosowania: kombinezon ochronny z włókniny lub kurtkę ze spodniami odporne na przesiąkanie środków ochrony roślin, rękawice ochronne, obuwie do kolan, maskę ochronną z filtrami klasy P3 i nakrycie głowy oraz ochrony oczu i twarzy (gogle) chroniące przed kroplami cieczy. 

Uwagi praktyczne:
Przy użytkowaniu i czyszczeniu środków ochrony indywidualnej należy postępować zgodnie z zaleceniami producentów.
Środki ochrony indywidualnej należy przechowywać w suchym i czystym miejscu, najlepiej w miejscu przechowywania środków ochrony roślin oddzielnie używane i nowe zapasowe
Rękawy kombinezonu lub kurtki zakłada się na rękawice i jeśli jest to możliwe zaciska końce rękawów, natomiast nogawki kombinezonu ochronnego zakłada się na obuwie ochronne.
Kombinezony jednorazowe należy zmieniać po każdym dniu roboczym lub w przypadku jego uszkodzenia.
Ubrania wielokrotnego użytku trzeba wymienić w przypadku rozerwania, uszkodzenia lub zalania środkiem ochrony roślin a także po osiągnięciu maksymalnej ilości prań.
Maski ochronne należy użyć z filtrami, które posiadają aktualną datę ważności. W przypadku jeśli pracujący wyczuje chociaż najsłabszy zapach, smak lub podrażnienie albo trudności w oddychaniu, powinien przerwać pracę i wymienić filtr lub maskę. Maski/półmaski z filtrem A2 należy stosować przeciwko oparom organicznym, filtry P2, P3 przeciwko pyłom i obłokom cieczy powstającym podczas wykonywania zabiegów
Rękawice, buty, ochrony twarzy, gogle, czapkę należy myć pod bieżącą wodą.
Zużyte środki ochrony indywidualnej takie jak kombinezon, rękawice, maska, okulary, buty itp. należy dokładnie opłukać pod bieżącą wodą, a następnie postępować jak z innymi odpadami gospodarczymi.

 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21 grudnia 2005 r.w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. z 2005r.,nr259, poz. 2173)


Stosowanie ubrań roboczych i środków ochrony pracy - Lista kontrolna BHP

- sprawdź czy zabezpieczyłeś się przed szkodliwym działaniem środków ochrony rośli

Lp.PYTANIEODPOWIEDŹ
TAKNIENie dotyczy
 1 Czy podczas pracy z chemicznymi środkami ochrony roślin używasz odpowiedniej odzieży ochronnej i środków ochrony indywidualnej zalecanych w instrukcji stosowania preparatu?
2 Czy podczas zabiegów wykonywanych w uprawach wysokich stosujesz: ubranie robocze, buty gumowe, rękawice, okulary lub ekran ochronny twarzy, nakrycie głowy, półmaskę z filtrem?
3 Czy podczas zabiegów wykonywanych w uprawach niskich stosujesz: kombinezon lub faruch, buty gumowe, rękawice, nakrycie głowy, półmaskę z filtrem?
4 Czy podczas zaprawiania ziarna lub wysiewania granulatów stosujesz: kombinezon lub faruch, buty gumowe, rękawice, okulary lub ekran ochronny twarzy, nakrycie głowy, półmaska z filtrem?
5 Czy podczas przygotowywania cieczy roboczej stosujesz: kombinezon lub fartuch ochronny, buty gumowe, rękawice, okulary lub ekran ochronny twarzy, nakrycie głowy, półmaskę z filtrem?
6 Czy zapoznałeś się z zaleceniami producentów dotyczącymi użytkowania i czyszczenia środków ochrony indywidualnej?
7 Czy środki ochrony indywidualnej przechowujesz w miejscu przechowywania środków ochrony roślin, w suchym i czystym miejscu, oddzielnie używane i oddzielnie czyste?
8 Czy rękawy kombinezonu lub kurtki zakładasz na rękawice i końce rękawów zaciskasz jeśli jest to możliwe?
9 Czy nogawki kombinezonu lub spodni roboczych zakładasz na buty gumowe?
10 Czy kombinezony robocze jednorazowe zmieniasz po każdym dniu roboczym lub uszkodzeniu?
 11 Czy sprawdzasz datę ważności filtra zastosowanego w masce lub półmasce i wymieniasz przeterminowane na nowe?
 12 Czy przeciwko pyłom i obłokom cieczy powstającym podczas wykonywania zabiegów stosujesz maskę lub półmaskę z  filtrem P2 lub P3?
13 Czy przeciwko oparom organicznym stosujesz maskę lub półmaskę z filtrem A2 ?
14 Czy po zakończeniu zabiegu ochrony roślin myjesz pod bieżącą wodą czapkę, rękawice, buty i okulary?

UWAGA: Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „NIE”, należy dążyć do zmiany istniejącego stanu i poprawić bezpieczeństwo, mogą w tym pomóc powyższe porady.