Nasiona są chronione zaprawą nasienną.
Aby korzystać z nich w sposób odpowiedzialny i bezpieczny dla ciebie i środowiska, zachowaj poniższe środki ostrożności:
1
Ogólne
 • Nie używaj zaprawionych nasion w celach spożywczych dla ludzi, jako paszy dla zwierząt ani do produkcji oleju.
 • Przechowuj nasiona poza zasięgiem dzieci.
 • Unikaj kontaktu nasion ze skórą i drogami oddechowymi; załóż odpowiednie ubranie ochronne.
 • Nie pozostawiaj rozsypanych nasion, z których zaprawa może przedostać się do wód powierzchniowych.
2
Przed siewem
 • Podczas otwierania worków z nasionami lub w trakcie napełniania czy opróżniania siewnika ustaw się z wiatrem, aby uniknąć kontaktu z pyłem.
 • Nie wsypuj pozostałego na dnie worka pyłu do siewnika.
 • Nie zaprawiaj powtórnie nasion.
3
Podczas siewu
 • Nie siej zaprawionych nasion podczas silnego wiatru i przestrzegaj zalecanych norm wysiewu.
 • Gdy używasz siewnika pneumatycznego, powietrze z pyłem z zaprawionych nasion powinno być całkowicie skierowany na powierzchnię lub w głąb gleby.
 • Dla bezpieczeństwa ptaków i ssaków nasiona powinny być dobrze przykryte ziemią. Nasiona powinny znajdować się na odpowiedniej głębokości siewu – nie zostawiaj zaprawionych nasion na powierzchni.
4
Po zakończeniu siewu
 • Nie zaśmiecaj środowiska pustymi workami po nasionach – usuń je zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.
 • Nie wysiane nasiona pozostawiaj w oryginalnych workach.
 • Nie używaj ponownie opróżnionych worków.

Wspólna inicjatywa BASF, Bayer CropScience, Syngenta oraz Waszych firm nasiennych